Vindusmarkiser

Vindusmarkiser

Vindusmarkiser eignar seg spesielt godt til små vindauge, men kan også brukast på vindauge opp til tre meter. Med denne løysinga stenger ein sola ute, samtidig som ein bevarar utsikten, Dette er ein praktisk og lett handterbar type solskjerming.


Vindusmarkiser blir betjent med motor eller snortrekk.